Usługi

Elmatech udostępnia swoim Klientom możliwość korzystania z dwóch typów usług:

– logistyka i zarządzenia flotą – związana z optymalizacją kosztów i usprawnieniem zarządzania pojazdami i personelem mobilnym,
– monitoring, pełniący funkcję zabezpieczającą pojazdy, ludzi i przewożone towary.

Zarządzanie flotą

Dane przesyłane z urządzeń zamontowanych w pojazdach są gromadzone na serwerach operatora i tam przechowywane. Dostęp do nich oraz ich analiza możliwe są dzięki internetowej aplikacji  (FOL). Klient łącząc się z portalem poprzez szyfrowane łącze internetowe uzyskuje następujące dane online o swoich pojazdach:

– aktualne pozycje (miejscowość, nazwa i numer ulicy) z dokładnością do 5 metrów,
– zobrazowane na mapach Polski i Europy oraz przedstawione w formie         tabelarycznej,
– bieżące prędkości,
– kierunki ruchu,
– stany licznika kilometrów,
– stany paliwa w zbiorniku
– godziny pierwszego włączenia zapłonu,
– czasy i trasy przejazdów,

Dzięki archiwizacji danych na serwerach operatora Klient może skorzystać z szeregu przygotowanych raportów, które umożliwiają:

– przeglądanie tras przejazdu wraz z czasami ich pokonania i postojów,
– kontrolę wizyt w punktach swoich kontrahentów,
– nadzorowanie realizacji narzuconych zadań pracownikom,
– kontrolowanie efektywności pracy personelu,
– rozliczanie przejazdów, przez automatyczne oddzielenie kilometrów pokonanych w celach prywatnych od kilometrów w ramach podróży służbowych,
– eksport danych w formatach Excel lub PDF, celem ich wykorzystania w macierzystych systemach, i wiele jeszcze innych funkcji, które szczegółowo zostaną przedstawione na kolejnych stronach niniejszej oferty.

Użytkownik może samodzielnie modelować parametry pracy systemu w swojej firmie. Finder On-Line zapewnia klientom dostosowanie map i baz danych do indywidualnych potrzeb. W trakcie eksploatacji systemu zapewniamy jego zdalne unowocześnianie i dostosowanie do potrzeb użytkownika oraz integrację z systemami informatycznymi Klienta w przypadku wspólnych projektów.

Monitoring pojazdów

Usługa ta realizowana jest przez Stację Monitorowania . Przez 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę pracownicy stacji dbają o bezpieczeństwo Państwa pojazdów, osób i przewożonych towarów.

Wszelkie alarmy związane z nieautoryzowanym odpaleniem zapłonu, włamaniem, kradzieżą itp. trafiają na ten sam serwer danych, co w module logistycznym, jednak obsługiwane są przez innych użytkowników – operatorów w stacji monitorowania, których zadaniem jest weryfikacja sygnałów alarmowych i pokierowanie ewentualną interwencją. Operator w stacji monitorowania ma możliwość aktywnego śledzenia pojazdu, zmiany parametrów pracy urządzenia, weryfikacji audio zdarzenia alarmowego, a nawet zdalnego zatrzymania pojazdu. Wszystkie działania operatora są automatycznie rejestrowane w systemie i można je później odtworzyć.

Strefy użytkownika

Użytkownik systemu posiada możliwość określania dozwolonych dla pojazdów stref . To niezwykle praktyczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku konieczności monitorowania pracowników regionalnych lub kierowców, którzy powinni pojawiać się w konkretnych lokalizacjach o ściśle ustalonych godzinach. Dzięki systemowi użytkownik samodzielnie może definiować odpowiednie strefy, wyszczególniając jednocześnie godziny obowiązywania ograniczeń. W przypadkach nie stosowania się do ustalonego obszaru i harmonogramu pracy otrzymasz komunikat o przekroczeniu, co dodatkowo podnosi jakość całości usługi.

Definiowanie punktów użytkownika

Punkty użytkownika

 System daje możliwości dodawania punktów oraz istotnych miejsc na mapie, a następnie dowolnego ich grupowania. Po ręcznym dodaniu wszystkich lokalizacji bądź po zaimportowaniu listy z pliku MS Excel kompletna mapa będzie czytelna – opatrzona odpowiednimi informacjami, łatwo dostępna oraz niezwykle praktyczna. Punkty wprowadzone przez użytkownika oddzielone będą od danych lokalizacyjnych pracowników, które widoczne są na mapie jako niezależna warstwa.

Lokalizacja pojazdów – GPS

Lokalizacja pojazdów ONLine

Mobilne zarządzanie zasobami

Zarządzanie mobilne

Mobilny dostęp do systemu, zapewnia pełną swobodę użytkowania platformy. Aplikacja mobilna została stworzona by zarządzać zasobami mobilnymi, zlecać im nowe zadania oraz reagować natychmiast po otrzymaniu danego komunikatu z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonu bądź tabletu. Program dodatkowo umożliwia zdalne przeglądanie analiz i raportów, co oznacza automatyzację pracy na najwyższym poziomie.