Elmatech prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów telekomunikacyjnych :

Centrale Alcatel

Centrale Karel

Centrale Telesis