QNAP NAS umożliwia szyfrowanie wszystkich danych lubposzczególnych folderów przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES. Inne mechanizmy ochrony danych obejmują konfiguracje RAID, migawki i technologię S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology

 

 • Elastyczna konfiguracja RAID
  QNAP NAS obsługuje zaawansowane rodzaje RAID, w tym RAID 1/5/6/10/50/60, 5+ dysk zapasowy, 6+ dysk zapasowy i 10+ dysk zapasowy. Uruchamiając najbardziej odpowiednią konfigurację RAID, można efektywnie zredukować ryzyko utraty danych spowodowane nieoczekiwaną awarią dysku twardego, przy jednoczesnym
  zachowaniu optymalnej wydajności systemu.
 • Migawki
  Migawki pozwalają serwerowi QNAP NAS na rejestrowanie stanu systemu w dowolnym momencie. W razie wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia w systemie można go przywrócić do wcześniejszego stanu zarejestrowanego w migawce. Menadżer pamięci zawiera łatwe w użyciu narzędzie do obsługi migawek dostępne
  za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można łatwo tworzyć kopie zapasowe danych i przywracać je do dowolnego punktu w czasie.
 • S.M.A.R.T. sprawdzanie stanu dysku twardego
  S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) wyświetla stan dysków twardych zainstalowanych na serwerze QNAP NAS, umożliwiając podjęcie wczesnych działań w przypadku zgłoszenia nietypowych wartości S.M.A.R.T. oraz zmniejszenie ryzyka utraty danych spowodowanej fizyczną awarią dysku twardego.
 • 256-bitowe szyfrowanie AES całego serwera NAS
  QNAP NAS obsługuje szyfrowanie oparte na woluminach w celu ochrony poufnych danych. Przed uruchomieniem QNAP NAS wymagany jest kod zabezpieczający i hasło w celu zamontowania zaszyfrowanego woluminu. Ograniczenie dostępu dodanych w przypadku braku klucza szyfrowania chroni przed nieautoryzowanym
  dostępem i naruszeniem poufnych danych zapisanych na QNAP NAS, nawet w przypadku kradzieży dysków twardych i serwera NAS. Niektóre modele NAS obsługują sprzętową akcelerację szyfrowania, które usuwa zaszyfrowane dane z zadań obciążających procesor, zapewniając większą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych.
 • Szyfrowanie dysków zewnętrznych
  QNAP NAS może także szyfrować zewnętrzne urządzenia pamięci masowej w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Pracownicy działu IT mogą zaszyfrować woluminy dysku na określonej partycji zewnętrznego urządzenia przy użyciu AES-128, AES-192 lub AES-256.
 • Ochrona na poziomie militarnym
  Do szyfrowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń pamięci masowej używana jest metoda AES 256bit o wojskowym standardzie. Metoda ta jest zgodna z FIPS 140-2 CAVP (Cryptographic Algorithm Validation Program)
  i pomaga zapobiegać dostępowi do poufnych danych biznesowych w przypadku kradzieży twardych dysków lub całego systemu NAS.