zarządzanie użytkownikami
 • Ochrona dostępu do sieci

  Administratorzy IT mogą określić listę połączeńnieautoryzowanych i autoryzowanych, aby umożliwić określonymużytkownikom dostęp do QNAP NAS na podstawie adresu IP. Działa na zasadzie automatycznego blokowania adresów IP w oparciu o określone kryteria i chroni dostęp do sieci. Naprzykład: polecenie to
  można ustawić jako „po minucie, przy 5 nieudanych próbach, zablokuj adres IP na
  1 godzinę, 1 dzień lub na zawsze”. Jeśli następuje blokada danego adresu IP, host nie
  będzie już mógł nawiązać połączenia z serwerem, niezależnie od użytych portów połączeń.

 • Ochrona w środowiskach mieszanych

  Zazwyczaj wszyscy użytkownicy biznesowi korzystają z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego. Nie można jednak przewidzieć rozwoju wirusów ani powstrzymać użytkowników przed dobrowolnymi próbami połączenia z niebezpiecznymi stronami internetowymi. Zawirusowane pliki w środowisku mieszanym mogą spowodować istotne szkody, dlatego istotne jest włączenie oprogramowania antywirusowego na serwerze QNAP NAS, który udostępnia pliki na różne platformy.Inteligentne wykrywanie: Zintegrowane rozwiązanie antywirusowe dla QNAP NAS zapewnia ciągłość działania przedsiębiorstwa poprzez wykrywanie
  najnowszych wirusów, złośliwego oprogramowania, robaków i Trojanów, dokonując jednocześnie ciągłych bezpłatnych aktualizacji bazy danych wirusów. Funkcję skanowania wirusów można tak skonfigurować, aby byłoono przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, z ustawionym powiadomieniem e-mailem w razie wykrycia wirusa.

  Ochrona w środowiskach mieszanych

  Domyślnie, gdy serwer NAS jest wyposażony w kilka portów LAN, umożliwia do step do swoich usług na każdym z tych portów. Powoduje to obniżenie poziomu
  ochrony danych. Tylko wybrane osoby w firmie powinny mieć dostęp do zawartości urządzenia bez dodatkowych ograniczeń. Dzięki łączeniu usług z interfejsami, Administratorzy mogą udzielać lub blokować dostęp z wybranych podsieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu

 • Lepsza ochrona systemu

  Domyślnie, gdy serwer NAS jest wyposażony w kilka portów LAN, umożliwia do step do swoich usług na każdym z tych portów. Powoduje to obniżenie poziomu
  ochrony danych. Tylko wybrane osoby w firmie powinny mieć dostęp do zawartości urządzenia bez dodatkowych ograniczeń.
  Dzięki łączeniu usług z interfejsami, Administratorzy mogą udzielać lub blokować
  dostęp z wybranych podsieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu.