1. Usługi

Elmatech udostępnia swoim Klientom możliwość korzystania z dwóch typów usług:

– logistyka i zarządzenia flotą – związana z optymalizacją kosztów i usprawnieniem zarządzania pojazdami i personelem mobilnym,
– monitoring, pełniący funkcję zabezpieczającą pojazdy, ludzi i przewożone towary.

1.1. Logistyka i zarządzanie flotą

Dane przesyłane z urządzeń zamontowanych w pojazdach są gromadzone na serwerach operatora i tam przechowywane. Dostęp do nich oraz ich analiza możliwe są dzięki internetowej aplikacji  (FOL). Klient łącząc się z portalem poprzez szyfrowane łącze internetowe uzyskuje następujące dane online o swoich pojazdach:

– aktualne pozycje (miejscowość, nazwa i numer ulicy) z dokładnością do 5 metrów,
– zobrazowane na mapach Polski i Europy oraz przedstawione w formie tabelarycznej,
– bieżące prędkości,
– kierunki ruchu,
– stany licznika kilometrów,
– stany paliwa w zbiorniku
– godziny pierwszego włączenia zapłonu,
– czasy i trasy przejazdów,

natomiast, dzięki archiwizacji danych na serwerach operatora Klient może skorzystać z szeregu przygotowanych raportów, które umożliwiają:

– przeglądanie tras przejazdu wraz z czasami ich pokonania i postojów,
– kontrolę wizyt w punktach swoich kontrahentów,
– nadzorowanie realizacji narzuconych zadań pracownikom,
– kontrolowanie efektywności pracy personelu,
– rozliczanie przejazdów, przez automatyczne oddzielenie kilometrów pokonanych w celach prywatnych od kilometrów w ramach podróży służbowych,
– eksport danych w formatach Excel lub PDF, celem ich wykorzystania w macierzystych systemach, i wiele jeszcze innych funkcji, które szczegółowo zostaną przedstawione na kolejnych stronach niniejszej oferty.

Użytkownik może samodzielnie modelować parametry pracy systemu w swojej firmie. Finder On-Line zapewnia klientom dostosowanie map i baz danych do indywidualnych potrzeb. W trakcie eksploatacji systemu zapewniamy jego zdalne unowocześnianie i dostosowanie do potrzeb użytkownika oraz integrację z systemami informatycznymi Klienta w przypadku wspólnych projektów.

1.2. Monitoring pojazdów

Usługa ta realizowana jest przez Stację Monitorowania . Przez 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę pracownicy stacji dbają o bezpieczeństwo Państwa pojazdów, osób i przewożonych towarów.

Wszelkie alarmy związane z nieautoryzowanym odpaleniem zapłonu, włamaniem, kradzieżą itp. trafiają na ten sam serwer danych, co w module logistycznym, jednak obsługiwane są przez innych użytkowników – operatorów w stacji monitorowania, których zadaniem jest weryfikacja sygnałów alarmowych i pokierowanie ewentualną interwencją. Operator w stacji monitorowania ma możliwość aktywnego śledzenia pojazdu, zmiany parametrów pracy urządzenia, weryfikacji audio zdarzenia alarmowego, a nawet zdalnego zatrzymania pojazdu. Wszystkie działania operatora są automatycznie rejestrowane w systemie i można je później odtworzyć.